ELEKTRIČNI LIFTOVI

BEZ MAŠINSKE PROSTORIJE

 • Pomenuta,takozvana, mašinska prostorija je locirana, u slučaju električnih liftova u vrhu voznog okna i u nju se smešta mašinski pogon lifta a komandni ormar se obično smešta na zid voznog okna sa spoljne strane okna zbog pristupačnosti i lakše i brže intervencije servisera.. Liftovi bez mašinske prostorije su osmišljeni sa posebnom pažnjom vodeći računa da se minimalizuju ili u potpunosti izbegnu mašinske prostorije. Kod ove vrste liftova posebno se vodilo računa da se kompletna oprema neophodna za funkcionisanje liftovskog postrojenja smesti unutar voznog okna lifta.

SA MAŠINSKOM PROSTORIJOM

 • Električni liftovi sa mašinskom prostorijom moraju na vrhu iznad voznog okna imati mašinsku prostoriju za smeštanje komandnog ormara i pogona sa ostalim uređajima. Ova vrsta liftova je neophodna u oblakoderima i svim visokim objektima u kojima su velike visine dizanja. Velike brzine lifta i glomazni pogonski uređaji su takođe diktirajući uslovi u ovakvim objektima koji zahtevaju stabilnu, odvojenu i po svemu pogodnu i prilagođenu mašinsku prostoriju.

PANORAMSKI LIFTOVI

 • To su liftovska postorjenja koja se smeštaju na spoljne zidove objekta ili do spoljnog zida objekta ali i dalje u okviru objekta gde je u mesto spoljnog zida takozvana staklena stena, gde su stranice kabine lifta konstruisane i izrađene od sigurnosnog stakla i time pružaju korisnicima panoramsko razgledanje okoline.

STAMBENI LIFTOVI

 • To je vrsta liftova prilagođena za život u stambenim zgradama sa velikim brojem uključaka. Postoje u obe varijante, kao liftovi bez mašinske prostorije ili kao liftovi sa mašinskom prostorijom.

LIFTOVI ZA POSLOVNE ZGRADE

 • To su liftovi čije su kabine posebno prilagođene svojom unutrašnjošću i dizajnom za objekte poslovnog tipa. Toj vrsti liftova se dodaju razni sigurnosni sistemi u okviru kojih su i posebni protivpožarni programi radi brze evakuacije osoblja zgrade u slučaju požara, što je neophodno ukoliko je u pitanju poslovni objekat srednje ili veće visine (preko 22m.visine dizanja).

TERETNI LIFTOVI

 • Vrsta robusnih liftova konstruisanih i predviđenih za prevoz svih vrsta roba i tereta. Mogu biti sa pratiocem ili bez pratioca. Opremanje kabine lifta je u skladu sa zakonom i posebnim zahtevima Klijenta.

LIFTOVI ZA AUTOMOBILE

 • To su liftovi čije su kabine prilagođene za prevoz automobila kako po svojim ukupnim dimenzijama tako i po ukupnoj nosivosti. Po zahtevu Klijenta opremaju se sistemima za pozicioniranje unutar kabine kako ne bi dolazilo do oštećenja automobila prilikom ulaska i izlaska iz kabine lifta. Sistem se oglašava svetlosnim i zvučnim signalima a sve u skladu sa zahtevima Klijenta. Pozivaju se pomoću daljinske komande prilikom prilaska garaži-liftu radi uštede u vremenu.

MALOTERETNI LIFTOVI

 • Ovi liftovi nisu predviđeni za prevoz lica, već isključivo za prevoz tereta. Malotereti liftovi su osmišljeni i konsruisani za restorane,biblioteke i privatne kuće i obično im je glavna polazna stanica kuhinja, biblioteka vešernica, prostorija za ogrev, itd. Ovi liftovi uglavnom imaju svoje vozno okno koje je u najviše slučajeva samonosiva čelična konstrukcija i isporučuje se zajedno sa liftom a može biti i zidano ili betonsko što je uvek obaveza Investitora.Njihova nosivost se kreće od 12- 300kg. Maloteretni liftovi su pogodni i za bolničke objekte radi transporta medicinskog materijala.

INDUSTRIJSKI LIFTOVI

 • Industrijski liftovi su vrsta liftova koji se opremaju u skladu sa standardima za potrebe industrijske grane kojoj su namenjeni: prehrambena , hemijska, rudarstvo itd.

"KUĆNI LIFTOVI"

 • To su liftovi sa malim brzinama kretanja kabine lifta što rezultira izuzetno malom potrošnjom te su tom svojom pogodnošću našli primenu u privatnim kućama ili manjim zgradama. Glavna ideja konstruktora ove vrste liftova je bila da se osmisli i konstruiše lift za objekte koji nemaju lift a ni mogućnost unutrašnje ugradnje standardnog lifta.

HIDRAULIČNI LIFTOVI

BEZ MAŠINSKE PROSTORIJE

 • Ova vrsta liftova bez mašinske prostorije pored voznog okna u kome je smeštena oprema liftovskog postrojenja i pogonskog agregata zahteva i pogodnu poziciju za smeštanje komandnog ormara. Ormar se može postaviti na spoljnom zidu voznog okna ili na bilo kojoj lokaciji u blizini voznog okna.

SA MAŠINSKOM PROSTORIJOM

 • Najčešća pozicija liftovskog mašinskog postrojenja kod hidauličnih liftova je smeštaj mašinske prostorije u najnižoj tački pored voznog okna.

PANORAMSKI LIFTOVI

 • To su liftovska postorjenja koja se smeštaju na spoljne zidove objekta ili do spoljnog zida objekta ali i dalje u okviru objekta gde je u mesto spoljnog zida takozvana staklena stena, gde su stranice kabine lifta konstruisane i izrađene od sigurnosnog stakla i time pružaju korisnicima panoramsko razgledanje okoline.

STAMBENI LIFTOVI

 • To je vrsta liftova prilagođena za život u stambenim zgradama sa velikim brojem uključaka. Postoje u obe varijante, kao liftovi bez mašinske prostorije ili kao liftovi sa mašinskom prostorijom.

LIFTOVI ZA POSLOVNE ZGRADE

 • U poslovnim zgradama hidraulički liftovi sve više ustupaju mesto električnim liftovima ali su i dalje primenljivi posebno ako se radi o manjim visinama dizanja.

TERETNI LIFTOVI

 • Vrsta robusnih liftova konstruisanih i predviđenih za prevoz svih vrsta roba i tereta. Mogu biti sa pratiocem ili bez pratioca. Opremanje kabine lifta je u skladu sa zakonom i posebnim zahtevima Klijenta. Na ovom polju hidraulični liftovi dolaze do punog izražaja i pronalaze pravu namenu. Prednost u efikasnosti i isplativosti moćnih hidrauličnih liftova u odnosu na električne liftove, za manje i srednje visine dizanja i za velike nosivoti kabine lifta, su apsolutno na strani hidraulike.

LIFTOVI ZA AUTOMOBILE

 • To su liftovi čije su kabine prilagođene za prevoz automobila kako po svojim ukupnim dimenzijama tako i po ukupnoj nosivosti. Po zahtevu Klijenta opremaju se sistemima za pozicioniranje unutar kabine kako ne bi dolazilo do oštećenja automobila prilikom ulaska i izlaska iz kabine lifta. Sistem se oglašava svetlosnim i zvučnim upozorenjima a sve u skladu sa zahtevima Klijenta. Pozivaju se pomoću daljinske komande prilikom prilaska garaži-liftu radi uštede u vremenu. Za ovu namenu uglavnom se instaliraju hidraulični liftovi pošto su obično u pitnju male visine dizanja.

MALOTERETNI LIFTOVI

 • Mogu se izvesti i u hidrauličnoj varijanti ali sama namena, odnosno uslovi u kojima su našli najveću primenu, (kuhinje,bolnice,vešernice,biblioteke) nije im omogućila široku primenu na tom polju zbog njihove vrste pogona odnosno prisustva (za te uslove) velike količine hidrauličnog ulja.

INDUSTRIJSKI LIFTOVI

 • Industrijski liftovi su vrsta liftova koji se opremaju u skladu sa standardima za potrebe industrijske grane kojoj su namenjeni: prehrambena , hemijska, rudarstvo itd. U ovoj oblasti hidraulični liftovi su vrlo široko zastupljeni.

"KUĆNI LIFTOVI"

 • Ovi liftovi su bez mašinske prostorije i sva oprema smeštena je unutar voznog okna. Obično se instaliraju u okviru samonoseće čelične konstrukcije a mogu se montirati i u standardnom voznom oknu.Pogodni su za instaliranje u standardnim voznim oknima (betonskim) a i u samonosećim čeličnim konstrukcijama.

VEGA d.o.o.

Tel: 021 650 6577

Branka Ćopića 219, 21000 Novi Sad