ELEKTRIČNI LIFTOVI

BEZ MAŠINSKE PROSTORIJE

 • U slučaju električnih liftova bez mašinske prostorije, u vrhu voznog okna se smešta mašinski pogon lifta. Komandni ormar se obično smešta na zid voznog okna sa spoljne strane okna zbog pristupačnosti, radi lakše i brže intervencije servisera. Osmišljeni su sa idejom da se minimalizuju ili u potpunosti izbegnu mašinske prostorije, a posebno se vodilo računa da se kompletna oprema neophodna za funkcionisanje liftovskog postrojenja smesti unutar voznog okna lifta.

SA MAŠINSKOM PROSTORIJOM

 • Električni liftovi sa mašinskom prostorijom moraju na vrhu iznad voznog okna imati mašinsku prostoriju za smeštanje komandnog ormara i pogona sa ostalim uređajima. Ova vrsta liftova je neophodna u oblakoderima i svim visokim objektima u kojima su velike visine dizanja. Velike brzine lifta i glomazni pogonski uređaji su, takođe, diktirajući uslovi u ovakvim objektima koji zahtevaju stabilnu, odvojenu i po svemu pogodnu i prilagođenu mašinsku prostoriju.

PANORAMSKI LIFTOVI

 • Liftovska postrojenja koja se smeštaju na spoljne zidove objekta ili do spoljnog zida objekta, a u okviru objekta gde je umesto spoljnog zida staklena stena, gde su stranice kabine lifta konstruisane i izrađene od sigurnosnog stakla i time pružaju korisnicima panoramsko razgledanje okoline.

STAMBENI LIFTOVI

 • Vrsta liftova prilagođena za život u stambenim zgradama sa velikim brojem uključaka. Postoje u obe varijante – liftovi bez mašinske prostorije i sa mašinskom prostorijom.

LIFTOVI ZA POSLOVNE ZGRADE

 • Liftovi čije su kabine posebno prilagođene svojom unutrašnjošću i dizajnom za objekte poslovnog tipa. Toj vrsti liftova se dodaju razni sigurnosni sistemi u okviru kojih su i posebni protivpožarni programi radi brze evakuacije osoblja zgrade u slučaju požara, što je neophodno ukoliko je u pitanju poslovni objekat srednje ili veće visine (preko 22m visine dizanja).

TERETNI LIFTOVI

 • Vrsta robusnih liftova konstruisanih i predviđenih za prevoz svih vrsta roba i tereta. Mogu biti sa pratiocem ili bez pratioca. Opremanje kabine lifta je u skladu sa zakonom i posebnim zahtevima klijenta.

LIFTOVI ZA AUTOMOBILE

 • Liftovi čije su kabine prilagođene za prevoz automobila, po svojim ukupnim dimenzijama  i ukupnoj nosivosti. Po zahtevu klijenta opremaju se sistemima za pozicioniranje unutar kabine kako ne bi dolazilo do oštećenja automobila prilikom ulaska i izlaska iz kabine lifta. Sistem se oglašava svetlosnim i zvučnim signalima, u skladu sa zahtevima klijenta. Pozivaju se pomoću daljinske komande prilikom prilaska garaži-liftu radi uštede u vremenu.

MALOTERETNI LIFTOVI

 • Nisu predviđeni za prevoz lica, već isključivo za prevoz tereta. Malotereti liftovi su osmišljeni i konsruisani za restorane, biblioteke i privatne kuće. Obično im je glavna polazna stanica kuhinja, biblioteka, vešernica, prostorija za ogrev itd. Uglavnom imaju  vozno okno koje je najčešće samonosiva čelična konstrukcija i isporučuje se zajedno sa liftom. Okno može biti zidano ili betonsko, a to je uvek obaveza Investitora. Njihova nosivost se kreće od 12- 300kg. Maloteretni liftovi su pogodni i za bolničke objekte radi transporta medicinskog materijala.

INDUSTRIJSKI LIFTOVI

 • Industrijski liftovi se opremaju u skladu sa standardima za potrebe industrijske grane kojoj su namenjeni: prehrambena , hemijska, rudarstvo itd.

"KUĆNI LIFTOVI"

 • Liftovi malih brzina kretanja kabine lifta, što rezultira izuzetno malom potrošnjom, te su tom svojom pogodnošću našli primenu u privatnim kućama ili manjim zgradama. Glavna ideja konstruktora ove vrste liftova je bila da se osmisli i konstruiše lift za objekte koji nemaju lift a ni mogućnost unutrašnje ugradnje standardnog lifta.

HIDRAULIČNI LIFTOVI

BEZ MAŠINSKE PROSTORIJE

 • Ovi liftovi pored voznog okna u kome je smeštena oprema liftovskog postrojenja i pogonskog agregata, zahtevaju pogodnu poziciju za smeštanje komandnog ormara. Ormar se može postaviti na spoljnom zidu voznog okna ili na bilo kojoj lokaciji u blizini voznog okna.

SA MAŠINSKOM PROSTORIJOM

 • Najčešća pozicija liftovskog mašinskog postrojenja kod hidauličnih liftova je u najnižoj tački pored voznog okna.

PANORAMSKI LIFTOVI

 • Liftovska postrojenja koja se smeštaju na spoljne zidove objekta ili do spoljnog zida objekta, a u okviru objekta gde je u mesto spoljnog zida takozvana staklena stena, gde su stranice kabine lifta konstruisane i izrađene od sigurnosnog stakla i time pružaju korisnicima panoramsko razgledanje okoline.

STAMBENI LIFTOVI

 • To je vrsta liftova prilagođena za život u stambenim zgradama sa velikim brojem uključaka. Postoje u obe varijante, kao liftovi bez mašinske prostorije ili kao liftovi sa mašinskom prostorijom.

LIFTOVI ZA POSLOVNE ZGRADE

 • U poslovnim zgradama hidraulički liftovi sve više ustupaju mesto električnim liftovima, ali su i dalje primenljivi, posebno ako se radi o manjim visinama dizanja.

TERETNI LIFTOVI

 • Vrsta robusnih liftova konstruisanih i predviđenih za prevoz svih vrsta roba i tereta. Mogu biti sa pratiocem ili bez pratioca. Opremanje kabine lifta je u skladu sa zakonom i posebnim zahtevima klijenta. Na ovom polju hidraulični liftovi dolaze do punog izražaja i pronalaze pravu namenu. Prednost u efikasnosti i isplativosti moćnih hidrauličnih liftova u odnosu na električne, za manje i srednje visine dizanja i za velike nosivoti kabine lifta, su apsolutno na strani hidraulike.

LIFTOVI ZA AUTOMOBILE

 • Liftovi čije su kabine prilagođene za prevoz automobila, po svojim ukupnim dimenzijama i  ukupnoj nosivosti. Po zahtevu klijenta opremaju se sistemima za pozicioniranje unutar kabine kako ne bi dolazilo do oštećenja automobila prilikom ulaska i izlaska iz kabine lifta. Sistem se oglašava svetlosnim i zvučnim upozorenjima, u skladu sa zahtevima klijenta. Pozivaju se pomoću daljinske komande prilikom prilaska garaži-liftu radi uštede u vremenu. Za ovu namenu uglavnom se instaliraju hidraulični liftovi pošto su obično u pitnju male visine dizanja.

MALOTERETNI LIFTOVI

 • Iako se mogu izvesti u hidrauličnoj varijanti, sama namena i uslovi u kojima su našli najveću primenu – kuhinje,bolnice,vešernice,biblioteke, nije im omogućila široku primenu na tom polju zbog njihove vrste pogona odnosno prisustva određene količine hidrauličnog ulja.

INDUSTRIJSKI LIFTOVI

 • Industrijski liftovi su vrsta liftova koji se opremaju u skladu sa standardima za potrebe industrijske grane kojoj su namenjeni: prehrambena , hemijska, rudarstvo itd. U ovoj oblasti hidraulični liftovi su vrlo široko zastupljeni.

"KUĆNI LIFTOVI"

 • Ovi liftovi su bez mašinske prostorije i sva oprema smeštena je unutar voznog okna. Obično se instaliraju u okviru samonoseće čelične konstrukcije, a mogu se montirati i u standardnom voznom oknu. 

VEGA d.o.o.

Tel: 021 650 6577

Branka Ćopića 219, 21000 Novi Sad